Адам Университетинин / БФЭА Окумуштуулар Кеңеши билим берүү жана илимий ишмердүүлүк жаатында университеттин ички саясатын колдоо жана жүзөгө ашыруу, ошондой эле адистерди сапаттуу даярдоону камсыз кылуу максатында түзүлгөн.

 • Сирмбард С.Р.
  Ректор, доцент, Адам университетинин Окумуштуулар кеңешинин төр-айымы
 • Жамангулов А.А.ф.
  ф.-м.и.к., доцент, окуу иштери боюнча проректор, Окумуштуулар кеңешинин төр-айымынын орун басары
 • Батырканова Г.Д.
  э.и.к., илимий иштер боюнча проректор
 • Алмакучуков К.М.
  э.и.д., «Менеджмент жана туризм» программасынын профессору
 • Абдынасыров У.Т.
  э.и.д., «Экономика» программасынын профессору
 • Абдыкадырова М.Б.
  п.и.к., гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин жетекчиси
 • Сагынбаева А.Т.
  э.и.к., «Экономика» программасынын жетекчиси
 • Акылбекова Н. И.
  э.и.д., доцент, «Менеджмент жана туризм» программасынын жетекчиси 
 • Альчиева Б.К.
  башкы бухгалтер
 • Асанакунова А.А.
  кадрлар бөлүмүнүн башчысы, юрист 
 • Суеркулова Н.Т.
  окуу бөлүмүнүн башчысы
 • Суеркулова З.Т.
  маалымат бөлүмүнүн башчысы
 • Чоюбекова А.Ч.
  тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы
 • Эгембердиев Ш.
  ф.и.к., гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин профессору
 • Жусупбаева А.А.
  б.и.к., доцент, гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаменти
 • Батырбекова Ж.К.
  э.и.к., доцент «Экономика» программасы
 • Кешикбаева Г.А.
  э.и.к., «Экономика» программасы
 • Джайлобаева Э.А.
  м.и.к., доцент, эл аралык медицина факультети
 • Кубатбекова Ш.К.
  гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин ага окутуучусу
 • Варшакидзе А.Н.
  гуманитардык жана фундаменталдык дисциплиналар департаментинин ага окутуучусу
 • Неевина Е.А.
  «Менеджмент жана туризм» программасынын ага окутуучусу
 • Турдумамбетова Д.
  студенттик өкмөтүнүн төр-айымы