Руководство

Сирмбард Светлана

Сирмбард Светлана

АДАМ университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнү реформалоо боюнча улуттук эксперти, доцент, Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы».

Ректордун кайрылуусу

Жамангулов Азат

Жамангулов Азат

АДАМ университетинин окуу иштери боюнча проректору, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы».

Батырканова Гульнара

Батырканова Гульнара

АДАМ университетинин илим боюнча проректору, экономика илимдеринин кандидаты, доцент, «Финансы-экономикалык иштин мыктысы».

Суеркулова Нуркыз

Суеркулова Нуркыз

Өнүктүрүү жана инновациялык ишмердүүлүк боюнча проректору