Бөлүмдөр

Адам Университетинде 1 000ден ашык студент күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүндө төрт бүтүрүүчү жана эки көмөкчү кафедраларда Бишкектин үч кампусунда билим алышат. 

Мындан тышкары, университеттин ичинде  10 түзүмдүк бөлүмдөр бар, алар университеттин уюштуруу, окуу, усулдук, илимий, тарбиялык, чарбалык жана каржылык ишин камсыз кылат.