Университет жигердүү долбоордук иш-чаралар чөйрөсүндө иш алып барат. Университет өзүнүн билим берүү ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө ЕБ, ЕККУ, ЮСАИД, Евразия фонду, АӨБ жана башка донордук уюмдар, Европа жана Азия университеттери менен кызматташтыкта 60тан ашык эл аралык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырды. Университет 20 жылдан бери Европа комиссиясы колдогон Темпус жана Эразмус+ программаларынын активдүү катышуучусу.

Учурдагы долбоорлор:

 Development of financial autonomy of universities in Kyrgyzstan (DEFA) Erasmus +. Кыргызстандын ЖОЖдорунун финансылык автономиясын өнүктүрүү

Эразмус + программасынын алкагында негизги аракет 1-эл аралык кредиттик мобилдүүлүк (ICM 171)  
Адам университети академиялык мобилдүүлүк жаатында активдүү кызматташуу төмөнкү ЖОЖдор менен иш аткарат:
Аристотель Университети, Греция
Эгей университети, Греция 
 

Ишке ашырылган долбоорлор:

Акыркы 10 жыл ичинде, Адам университет Тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланган долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууну улантууда. 

 • Чет тилде илимий иштерди даярдоо жана жазуу практикасы «долбоорунун биргелешкен өнүгүү курсу, Норвегия, Грузия жана Кыргызстан (2018-2019-жж.)
 • Туризмди туруктуу өнүктүрүү: Кыргызстандагы, Норвегиядагы жана Грузиядагы айылдык ишкердүүлүк жана маданий мурас «биргелешкен билим берүү долбоору (2015-2018-жж.), КИБ (билим берүүнү интернационалдаштыруу боюнча Борбор)каржылык колдоосу менен
 • Долбоор SIU: Кыргызстан менен Норвегиянын университеттик китепканаларына карата кызматташуу (2013-2014-жж.)
 • Долбоор SIU: туризм, инновация жана туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү билим берүү долбоору. Кыргызстанда, Грузияда жана Норвегияда окутуу ыкмаларын күчөтүү (2011-2013-жж.) https://www.usn.no/

Бир нече академиялык дисциплиналарды айкалыштыруу менен студенттерди, ошондой эле окутуучулук курамды көндүмдөр, билимдер жана компетенциялар менен жабдуу аркылуу Кыргызстанда, Грузияда жана Норвегияда жергиликтүү айылдык ишкердиктин жана мурастын негизинде туруктуу туризм өнүгүүдө.

 • Долбоор Tempus UNIWORK: Долбоор Tempus UNIWORK: иштеп жаткан жумуш орундарын чыгаруу жана түзүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында Борбордук Азия каналдарында карьера борборлорун бекемдоо жана онүктүрүү(2013–2016 гг.)
 • Erasmus+ LMPT: «"Кытайда, Вьетнамда жана Кыргызстанда туруктуу туризмди өнүктүрүү үчүн кесиптик ачык жана аралыктан окутуунун бакалавры, магистри" (2016-2019-жж.)
 • Эрасмус+ долбоору: Адам университети менен Масарик университетинин ортосундагы академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү (Брно, Чехия Республикасы, 2017-2019-жж.)
 • Erasmus+ EurDIQ: Эрасмус+ EurDIQ: "Туризм сектору үчүн квалификацияны европалык өлчөө" (2015-2018)
 • Тempus QAMEL долбоору:  Борбордук Азия университеттеринде электрондук окутууда сапатты контролдоого киришүү (2013-2016-жж.)
 • Tempus TuCAHEA долбоору:Борбордук Азия жогорку билим берүү чөйрөсүндө: орнотуулардын түзүмү жана сапат маданиятын калыптандыруу (2012-2015-жж.)
 • Tempus DOQUP долбоору: окуу программаларынын сапатын камсыз кылуу үчүн документтер. Долбоор европалык стандарттарга жана сапатты камсыздоонун жетектөөчү принциптерине ылайык өнөктөш өлкөлөрдө (КК) КТ сапатын камсыз кылуу үчүн санариптик документация системасын аныктоого жана ишке киргизүүгө багытталган. Бул максат долбоордун бардык өнөктөштөрүнүн, анын ичинде улуттук бийлик органдарынын кызматташтыгы аркылуу ишке ашат (2011-2015-жж.)
 • Erasmus Mundus TARGET II долбоору: долбоор Европалык Бирикме менен Борбордук Азиянын ортосундагы жогорку билим берүү чөйрөсүндө кызматташууга багытталган (2011-2015-жж.)
 • Erasmus Mundus, MARCO XXI долбоору:долбоордун негизги максаттары: үчүнчү өлкөлөрдүн потенциалын жакшыртуу, гендердик тең салмактуулукка көмөктөшүү, окутуунун жана окутуунун бирдей мүмкүнчүлүктөрү жана аналитикалык көндүмдөрү, ошондой эле студенттердин жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу (2011-2015-жж.)
 • Erasmus Mundus, TARGET долбоору:Долбоордун максаты - студенттер жана окутуучулар арасында академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү (2011-2013-жж.)
 • Tempus CANQA долбоору: Борбордук-Азиялык сапатты камсыздоо тармагы (2009-2011-жж.)
 • SIU долбоору: Норвегиянын Тышкы иштер министрлигинин колдоосу менен экотуризм боюнча биргелешкен билим берүү долбоору, уа жана Телемарк университеттик колледжинин ортосунда (2008-2011)
 • ЕККУ долбоору: потенциалды жогорулатуу жана университеттердеги студенттик уюмдарды тартуу аркылуу жогорку билим берүүнүн сапатын жакшыртуу (2008-ж.)
 • БАЕЦ жана Кристенсен Фондунун долбоору:мейманкана жана туризм ишканалары үчүн ыктыярдуу экологиялык сертификацияны киргизүү (2007-2008)
 • USAID долбоору:кредиттерди топтоонун жана которуунун европалык системасы боюнча банк тарабынан финансылык жана экономикалык жардамга өтүү шарттарында каттоо ведомстволорун өнүктүрүү (2005-2006-жж.)