Адам университети Европа, Азия жана башка өлкөлөр менен кеңири өнөктөштүк байланыштарга ээ. 2010-жылы, Адам университети Магна картага кол койду Болонья, Италия.
Адам университети акыркы жылдары Болон процесси жаатында олуттуу кадамдарды жасады. Академия клуб Болон академиясынын турат, КАДО, КАМАН жана башкалар.

Чет өлкөлүк өнөктөш ЖОЖдор: 

КМШ өлкөлөрүнөн өнөктөш ЖОЖдор: