2020 кабыл алуу кампаниясы

Адам Университети / БФЭА 2020 Кабыл алуу кампаниясы  баштала тургандыгын жарыялайт. Университетке тапшыруу боюнча кабыл алуу процесси жана талаптар  менен таанышып алыңыз. Ошондой эле, Сизге ылайыктуу билим дээңгелин тандаңыз. Бакалавр даражасы - магистратурага чейинки университеттин баштапкы деңгээли. Магистр даражасы – университеттик эң жогорку билим болуп эсептелинет.

Короновирус инфекциясы жөнүндө маалымат

Бишкек шаарындагы карантиндик режимге байланыштуу Адам Университетинин кабыл алуу комиссиясы онлайн режиминде кабыл алуу боюнча консультацияларды жүргүзѳт. Кеңеш алуу үчүн WhatsApp номерлерине чалып же жазсаңыз болот: +996 558 19 08 82, +996 703 28 89 89, +996770527794 же онлайн режиминде каттоодон өтүп, сурооңузду электрондук түрдө калтырсаңыз болот. Онлайн режиминде каттоо талапкерлерге 2020-2021 окуу жылына карата "Биринчи болуп, 5% жеңилдетүүнү ал" акциясына катышууга мүмкүнчүлүк берет.

Адам Университети Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын расмий статусуна ээ. Университеттин билим берүү иши Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан лицензияланган жана толугу менен Кыргызстандын билим берүү стандарттарына ылайык жүргүзүлөт.

 • Адам Университети / BFAA Уставы
 • Каттоо күбөлүгү
 • Жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүү ишин жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин № LD160000810 лицензиясы
 • Көзкарандысыз Аккредитациядан ѳткѳндүгү тууралуу Сертификат

Кабыл алуу эрежелери

Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка мамлекеттердин жарандарын республиканын жогорку окуу жайларына кабыл алууну жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жогорку окуу жайларына талапкерлерди кабыл алуу тартиби менен таанышып алыңыз. Адам / BFAEA университетине кабыл алуу эрежелери ушул документке ылайык иштелип чыккан.

Окутуу багыттары

Адам Университетинде / БФЭАда окутуу  5 багыты боюнча жүргүзүлөт:

Кабыл алуу мѳѳнѳтү

Адам / БФЭА университетине 2020-2021 окуу жылына кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 20-июнунан башталып, 2020-жылдын 30-августуна чейин созулат.

Кабыл алуу үчүн документтердин тизмеси

Керектүү документтердин тизмесин кылдат окуп чыгыңыз. Тандоо комиссиясы келип түшкөн документтердин жалпы талаптарга ылайыктыгын текшерет. Толук эмес документтер кабыл алынбайт.

 • Паспорту же жашы жете элек баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү
 • Орто билим жөнүндө мамлекеттик стандарттык документ - орто билим жөнүндө аттестат же диплом же жогорку билим жөнүндө диплом
 • Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты
 • 3x4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт
 • Аскердик кызмат ѳтѳѳ  жөнүндө күбөлүк

Документтерди берүүнүн ыкмалары жана мөөнөтү

Кабыл алуу үчүн эки жолду тапшырсаңыз болот: документтерди кагаз түрүндө жеке же курьер аркылуу кабыл алуу комиссиясынын кеңсесине жеткирүү же онлайн анкета толтуруу.

Бакалавриат жана адистик программаларына арыз берүү мөөнөтү 2020-жылдын 6-июлунан башталат жана 2020-жылдын 30-августуна чейин созулат. Бардык документтерди кабыл алуу комиссиясы 2020-жылдын 30-августунда Бишкек убактысы боюнча саат 18.00дөн кечиктирбестен кабыл алышы керек. Белгиленген мөөнөттөн кийин кабыл алынган документтер каралбайт, мөөнөтү бардык талапкерлер үчүн бирдей.

Кабыл алуу бөлүмүнүн дареги:
720010, Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., Бульвар М. Гвардия, 55

 

Документтерди алуу үчүн электрондук почтанын дареги:
admission@adam.edu.kg

Электрондук каттоо формасын толтуруп, арыз берүү мезгилинде кабыл алууга арыз бериңиз. Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн электрондук арыздар каралбайт.

Кош даражадагы программалар

Кош даражадагы программалар эл аралык тажрыйбаны гана эмес, бир бакалавр же магистр программасы боюнча эки дипломдун ээси болууга мүмкүнчүлүк берет. Кош дипломдуу программа боюнча окуган студент өзүнүн адистиги боюнча эки университетте окуп, ошого жараша эки жогорку билим жөнүндө диплом алат.

Окуу эки университетте тең же ырааттуу түрдө жүргүзүлүшү мүмкүн, бул дагы акчаны үнөмдөйт.

 • Балтика эл аралык академиясы, Латвия
 • Түштүк-Батыш Неофит-Рылски университети, Болгария

Вступительные испытания для граждан Кыргызстана

Бакалавриат
Багыттын коду Окутуу багытынын аталышы Окуу мѳѳнѳтү Кирүү сынактары
Күндүзгү бѳлүм Сырттан окуу бѳлүмү 11класстын базасында ОКБ базасында
11класстын базасында ОКБ базасында 11класстын базасында ОКБ базасында
580100 Экономика 4 жыл 3 жыл 5 жыл 4 жыл ЖРТнын негизинде конкурстук тандоо
Негизги тест үчүн босого балл - 110 балл
Маек
580200 Менеджмент 4 жыл 3 жыл 5 жыл 4 жыл
600200 Туризм 4 жыл 3 жыл 5 жыл 4 жыл
580700 Бизнести башкаруу 4 жыл 3 жыл - -
710200 Информациялык системалар жана  технологиялар 4 жыл 3 жыл - -
530800 Эл аралык мамилелер 4 жыл 3 жыл - -
* контракттык окутуу үчүн негизги тест жетиштүү
Магистратура
Багыттын коду Окутуу багытынын аталышы Окутуу мѳѳнѳтүү
Күндүзгү бѳлүм
Кирүү сынактары
580200 Менеджмент 2 жыл Маек
580100 Экономика 2 жыл
600200 Туризм 2 жыл
Специалитет
Багыттын  коду Окутуу багытынын аталышы Окутуу мѳѳнѳтү
Күндүзгү бѳлүм
Кирүү сынактары
560001 Дарылоо иши 6 жыл ЖРТнын негизинде конкурстук тандоо
Негизги тест үчүн босого балл - 110 балл
Химия - 60 балл, Биология - 60 балл;
Докторантура (PHD)
Багыттын коду Окутуу багытынын аталышы Окутуу мѳѳнѳтү
Күндүзгү бѳлүм
Вступительные испытания
580200 Менеджмент 3 жыл Маек
580100 Экономика 3 жыл

Вступительные испытания для иностранных граждан

Абитуриенты с иностранным гражданством поступающие по программам подготовки бакалавров и специалитета, сдают внутренние экзамены (тестирование).

Код направления Наименование направления подготовки Перечень предметов
580100 Экономика Математика, русский или английский язык (для программ двойных дипломов)
580200 Менеджмент Математика, русский или английский язык (для программ двойных дипломов)
600200 Туризм Русский и английский языки
710200 Информационные системы и технологии Математика, физика
560001 Лечебное дело Биология, химия